AMCO Burner Control Panel

alang hub
alang hub
alang hub

AMCO Burner Control Panel

AMCO Burner Control Panel :

AMCO Programmable Burner Controller :

Different Variants : 

AMCO ACS 10

AMCO ACS 50

AMCO ACS  100

AMCO ACS 140

AMCO ACS 400


AMCO ACS 100

MODEL NO : ACS 100

PROD NO : ACS 10 - 950803

SUPPLY : DC 24V

INPUT : 4-20 MA

OUTPUT : 4-20 MA

TOKYO,JAPAN


Marine Control Panel, Ship Control